Cookies
Cookies jsou klíčové pro optimalizaci naší stránky. Pomáhají nám zaznamenávat data o používání naší stránky a ukládat další informace, které nám pomáhají poskytovat služby, jako je například srovnávací nástroj. Tyto soubory neskladují žádná identifikovatelná osobní data. Více o souborech cookies najdete na naší stránce Ochrana osobních údajů.

Opravy havarovaných vozidel

Oprava vozidel po nehodě

Autorizovaná karosárna je projekt společnosti Ford Motor Company zaměřený na opravy vozidel po dopravní nehodě. Autorizovaný opravce, který splní nadstandardní podmínky zaměřené na opravy vozidel po nehodě je společností Ford certifikován jako Autorizované karosárna Ford.

Co zákazníkům vozidel Ford přináší?

  • Cena opravy je kalkulována dle normočasů výrobce vozidla. Ke kalkulaci je použita aplikace AudaPad. Software je totožný se softwarem pojišťoven a cena kalkulace není rozporována s konečnou fakturou.
  • Oprava je provedena pouze z originálních dílů a dle technologických postupů stanovených výrobcem.
  • Všechny Autorizované karosárny jsou držiteli norem ISO 9001 a jsou každoročně přezkušovány.
  • Záruka na práci a použíté díly je 3 roky - více v sekci Poskytovaná záruka
  • Autorizované karosárny jsou špičkově technologicky vybaveny, vše je podřízeno kvalitě opravy a všichni pracovníci, kteří se podílejí na opravách jsou pravidelně školeni a přezkušováni.

Poskytované záruky

Na opravy v autorizovaných karosárnách Ford jsou poskytovány tyto záruky:

6 až 12 letou záruku proti prorezivění karoserie zevnitř ven na namontované originální plechové díly.

Neporušenost původní záruky na karoserii a lak.

Záruční podmínky

Vozidlo musí být udržováno dle požadavků popsaných v návodu k obsluze. Po dobu trvání záruky musí být na voze pravidelně prováděny servisní prohlídky a prohlídky stavu karoserie výhradně autorizovanými servisy Ford.

Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, za které se považuje takové opotřebení,které odpovídá stáří předmětného vozidla, počtu najetých kilometrů, běžným provozním podmínkám, běžnému způsobů užívání a běžnému způsobu údržby vozidla. Jde o opotřebení, které je důsledkem běžhého obvyklého) užívání při běžné (obvyklé) údržbě.

Váš vůz ani jednotlivé díly nesmí být zanedbány, poškozeny, nesprávně používány a upravovány. Připadná koroze musí být opravně oznámena ihned, jakmile je zjištěna. Záruka se nevztahuje na korozi vzniklou v důsledku vnějšího poškození (např. od odletujících kaménků, poškrábání, rýhy) nebo kvůli znečištění vzduchu (jako chemikálie, spad ze stromů a trus ptáků).

Reklamace

Při reklamaci laskavě přistavte vozidlo s předložte Servisní knížku vozidla spolu s originální fakturou a opravu vystavenou autorizovanou karosárnou Ford karosárně, jež opravu prováděla. Pokud autorizovaná karosárna Ford, které provedla opravu již neexistuje anebo vůz byl prodán mimo původní region, může opravu zajistit jiná autorizované karosárna Ford.
V případě prodeje vozidla bude poměrná část záruky automaticky převedena na nového majitele.

Tato záruka je smluvní a je poskytována kromě záruky ze zákona.

Nechte si zavolat nebo poslat emailZarezervujte si servis

Prohlédněte si naši dílnu

Autorizovaná karosárna Auto Viki Ford Zlín


Autorizovaná karosárna Auto Viki Ford Zlín

Novinky