Auto Viki
Tř. T. Bati 415, 763 02  Zlín
Ford
Zpět

29. 5. 2020

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

Představenstvo společnosti
Auto Viki a.s.
se sídlem v Praze 9 – Satalicích, Panelová 289, PSČ 190 15,
IČ: 264 93 276, Reg. MS Praha, OR – oddíl B/7418
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se bude konat dne 29. 6. 2020 v 9.30 hodin,
v budově společnosti Truck Service Zlín a.s., Tř. T. Bati 258, 764 23 Zlín

I. Pořad jednání valné hromady :

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2019.
4. Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019, návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
5. Vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2019.
6. Určení auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky.
7. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku za rok 2019.
8. Schválení smluv o výkonu funkce statutárních orgánů
9. Schválení odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
10. Závěr valné hromady.

II. Návrhy usnesení k jednotlivým bodům shora a jejich zdůvodnění :
ad 2. ) :
Usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů .
Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady je zákonem vyžadovanou procedurou dle § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( dále ZOK ).

ad 6. ) :
Usnesení: Valná hromada určuje auditora pro ověření řádné a konsolidované účetní závěrky k 31.12.2019 Ing. Roberta Pažouta, se sídlem Pod Mlýnem 329, 760 01 Zlín, číslo auditorského oprávnění 1827.
Zdůvodnění: Určení auditora je v tomto případě zákonem vyžadováno dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech.

ad 7. ) :
Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti ke dni 31. 12. 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. V ní vykázaný zisk ve výši 1 470 tis. Kč bude převeden ve prospěch nerozděleného zisku minulých let.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)
Aktiva celkem: 46 073  
z toho: dlouhodobý majetek:   7 176
oběžná aktiva: 38 318  
časové rozlišení: 579  
Výnosy celkem : 138 630
Hospodářský výsledek – zisk: 1 470 

Pasiva celkem
z toho: vlastní kapitál: 46 073  
cizí zdroje: 14 492  
časové rozlišení:  29 


Zdůvodnění : Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky je zákonem vyžadováno dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví.

ad 8. ) :
Výrok: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů.
Zdůvodnění: souhlas valné hromady je v tomto případě zákonem vyžadován dle §59 odst. 2 ZOK, jinak platí, že výkon funkce je bezplatný.
ad 9. ) :
Usnesení : Valná hromada schvaluje odměny členů představenstva a dozorčí rady.
Zdůvodnění : Souhlas valné hromady s odměnou je v tomto případě zákonem vyžadován dle § 59 odst. 2 ve spojení s § 61 odst. 1 ZOK, přičemž výkon funkce je pojmově úplatný.III. Upozornění akcionářům :

Registrace akcionářů bude probíhat dne 29. 6. 2020 v místě konání valné hromady od 9.00 hod. do 9.30 hod. zápisem do listiny přítomných podle ust. § 413 ZOK. Při registraci je nutno předložit platný průkaz totožnosti.
Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
Hlavní údaje řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2019, včetně stanoviska auditora jsou v souladu s § 408 odst. 2 ZOK k nahlédnutí pro akcionáře zdarma v sídle společnosti od 29. 5. 2020 do 28. 6. 2020, a to výhradně v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.
Tato pozvánka je v zákonné lhůtě uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.autoviki.cz a dále je zaslána akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.Představenstvo Auto Viki a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů | Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů
Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.